Za okamih sa Vám podľa rýchlosti internetu zobrazí mapa, kde môžete vidiet ikony pohybujúcich sa žltých lietadiel ikona lietadla. Mapa je interaktívna a je možné ju približovať, oddiaľovať a pohybovať do všetkých smerov. Sledovanie letov online.

Po kliknutí na ľubovolné lietadlo sa zobrazí trajektória (dráha) letu a v ľavej strane webstránky sa zobrazí lišta s rôznymi informáciami o lietadle:

Airline Názov airoliniek
Flight Číslo letu
From Z akáho letiska letí lietadlo
To Na aké letisko letí lietadlo
Aircraft Typ lietadla
ETA Odhadovaný čas príletu (v čase UTC)
Reg Reg. číslo letu
Altitude Výška lietadla
V/S zmena výšky lietadla za minútu (v stopách /1 stopa = 30cm/)
Speed Rýchlosť lietadla
Track Smer letu v stupňoch
Hex Kód lietadla v hexadicimálnom čísle
Squawk Hodnota (kód) respodndéra lietadla
Pos Pozícia na mape v súradniciach GPS
Radar Kód radaru ktorý sleduje lietadlo


Všetky spomenuté informácie sa nemusia nachádzať pri každom lietadle. Informácie sú dostupné podľa dôležitosti letu, dostupnosti a bezpečnostnáho hľadiska.
Lietadlá na mape
Nahrávam údaje...